Civilförsvarsförbundet Hörby

Välkommen till oss i Hörby civilförsvarsförening!

Kontaktuppgifter

Ordförande

Alve Andersson

Telefon

Vårt tips: Kolla – hur förberedd är du?

  • Hur har du förberett dig hemma om något händer?
  • Vad vet du om kommunens beredskap?
  • Har du varit med om någon kris som inneburit problem med mat, vatten eller värme?
  • Känner du till civilförsvarsföreningens verksamhet där du bor?

Civilförsvarsförbundet har kostnadsfriakurser, där du kan få svar. Kontakta oss för mer information.