Larmnummer

Nödnummer 112

Är det svenska nödnumret och det nummer som gäller inom EU. Numret ringer du när det är fara för liv, egendom eller miljö. Du kan exempelvis ringa om du eller annan person befinner sig i akut fara, allvarligare olyckor eller våldsbrott. Detta nummer ringer du även för att larma om pågående brott, bränder eller om farliga ämnen har läckt ut i naturen.

SOS-operatören frågar alltid:

  • Vad har inträffat?
  • Var har det hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du från?

Var beredd att lämna mer information eller hjälp om det behövs.

Läs  mer på SOS Alarm

Se filmen från Svenska HLR rådet och lär dig mer om HLR

Vill du skaffa dig kunskapen om hur du räddar liv på någon med hjärtstopp? Läs om våra kurser inom HLR.

Journummer 116 000

På detta nummer anmäler man försvunna eller hittade barn. Detta nummer är gemensamt i hela EU och du kan vända dig hit för att anmäla ett försvunnet barn, anmäla att du funnit ett barn som varit försvunnet, anmäla ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj samt för att söka information om ditt försvunna barn. Om ett barn har försvunnit kan du ringa detta nummer eller också 112.

Läs mer här

Polisens nummer 114 14

Polisens nummer vid icke akuta händelser. Numret kan du använda när du exempelvis vill göra en polisanmälan, lämna ett tips som inte är akut eller önskar få svar på frågor.

Läs om hur du använder 114 14 på polisens webbplats.

Informationsnummer 113 13

Det här numret kan du ringa till för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser i samhället, till exempel vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra stora händelser i samhället. Numret är öppet dygnet runt, alla dagar.

Läs om hur du använder 113 13 på SOS Alarms webbplats

Sjukvårdsrådgivning 1177:

Numret för sjukvårdsrådgivning, ej nummer för akuta sjukdomsfall. Detta nummer kan du ringa till om du behöver råd vid sjukdom som inte kräver akut omvårdnad.
Mer info

Samtal från mobiltelefon

Om din operatör har problem med sitt nät och telefonen inte automatiskt kopplar upp sig på ett annat nät kan du ta ut sim-kortet. Finns det ett fungerande nät kan du då ringa nödsamtal.

Viktiga privata telefonnummer

I en krissituation kan det ibland vara bra att snabbt kunna nå släkt och vänner. Vid akut kris är det inte alltid lätt att snabbt få fram telefonnummer. Ett tips är att göra en lista, och sätta upp den på insidan av exempelvis ett skåp i köket eller en garderob.

ICE – In Case of Emergency – Vid en nödfallssituation!

Om du råkar ut för en olycka eller blir akut sjuk kan räddnings- och sjukvårdspersonal behöva få tag i dina anhöriga. Har du då dessa tydligt registrerade i din telefon underlättar du för räddningspersonalen att snabbt få den information de kan behöva.

Rör du dig även mycket utomlands är det bra att skriva informationen på engelska och använda +46 framför ditt nummer (tänk på att då ta bort första ”0”;an i numret, ex +4670xxxxxxx).

Observera att alla mobiler fungerar lite olika så tipsen här på sidan kanske inte fungerar för alla mobilanvändare!

Här är några tips:

  • Gör en bild med dina ICE-nödnummer i Paint (Windows) eller på annat sätt lägg in den som bakgrundsbild i telefonen. Då kan räddningstjänst se numren och ringa dina anhöriga från en annan telefon.
  • På iPhone kan du i mappen ”Hälsa” lägga till information under fliken ”Medicinskt id”. Här kan du lägga till exempel kontaktinformation till anhöriga, ålder, vikt, längd, hälshälsotillstånd samt eventuella allergier och läkemedel. När telefonen är låst kan räddningspersonal då komma åt denna information genom att dra för att låsa upp telefonen och sedan gå till nödsituation. Där ligger medicinskt id med den informationen som du valt att lägga in.
  • På Android kan du gå in under ”Inställningar” och ”Säkerhet”, där väljer du ”Ägarinformation” (eller liknande). Bocka i ”Visa ägarinformation vid låst skärm” och fyll i valfritt meddelande i textfältet. Då syns informationen även vid låst skärm.
  • Har du en Iphone 6 håller den som ska hjälpa dig bara in hemknappen så att Iris startar. Säg då bara ”ICE” så kommer Iris att föreslå de ICE-nummer som finns i telefonen. Ibland trilskas Iris och kräver en kod så det absolut bästa är att spara ICE-numren som en bakgrundsbild i telefonen.
  • Lägg in telefonnumret till dina närmaste anhöriga i telefonboken i mobiltelefonen under namnet ICE samt vilken anknytning du har till personen (mamma, make, dotter etc.). Om du inte vill att det står ”ICE+namnet” när du blir uppringd så kan du lägga in tecknet * direkt efter telefonnumret till din ICE-kontakt. (Det här fungerar inte på vissa telefoner så prova ringa kontakten, om du inte kan kopplas fram så fungerar det inte på din telefon, ta då bort *-tecknet.)