Säkrare barn och seniorer

Säkrare tillsammans med barn

Utbildningen Säkrare barn syftar till att ge kunskap om hur olycks- och skadebilden ser
ut för barn i åldrarna 0-6 år samt vad som kan göras för att förebygga skador.
Vi ger dig möjligheten att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själv göra
en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Vilka risker finns? Hur förebygger vi dem?

Kursen ger dig grundläggande kunskap om

 • Hur man hanterar olika riskfyllda situationer i, vid och på vatten
 • Simkunnighet hos barn
 • Riskmoment i hemmet
 • Riskmoment utomhussakrare-barn-och-seniorer
 • Förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor

 

Säkrare seniorer

Utbildningen Säkrare Seniorer syftar till att ge dig kunskap om hur oclycks- och skadebilden ser ut för personer i åldrarna 65+ och hur du kan göra för att förebygga dessa skador. Vi ger dig möjligheten att använda och utveckla kunskaper och redskap för att själv göra en risk- och sårbarhetsanalys utifrån egna förhållanden samt vidta lämpliga åtgärder.

Vilka risker finns? Hur förebygger vi dem?

Kurserna ger dig grundläggande kunskap om:

 • Hur man hanterar olika riskfyllda situationer i, vid och på vatten
 • Fallrisker inom- och utomhus
 • Hjälpmedel
 • Simkunnighet hos vuxna
 • Förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor
 • Riskfaktorer för fallolyckor, hemma och i närområdet

 

 Detta uppdrag finansieras av MSB