Krishantering

Krishantering

Krishantering

 

Många av oss hamnar förr eller senare i någon situation som innebär ett möte med personliga katastrofer, psykiskt lidande eller traumatiska upplevelser. Då betyder det mycket att någon finns till hands som medmänniska.

Med ”Krishantering för vanligt fõlk” lär du dig hur den som drabbats av en traumatisk upplevelse reagerar och hur du kan vara en stödjande medmänniska. Materialet tar också upp hur samhället hanterar en större kris eller katastrof och vilka stödsystem som finns.

Detta är upplagt som en självstudiekurs i grupp med utgångspunkt i boken ”Krishantering för vanligt fõlk” (Larsson/Österdahl).

Intresserad? Kontakta vår verksamhetsledare i ditt distrikt.


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se