Kattis och Roffe – hemsäkerhet för barn

Barn och föräldrar får genom den kloka Kattis och den olycksdrabbade Roffe lära sig att upptäcka och undvika olycksrisker i närmiljön. Kursen ger kunskap om att förebygga och hantera barnolycksfall:

  • Fallolyckor
  • Trafikolyckor
  • Förgiftning
  • Brand och elolyckor
  • Kvävning
  • Drunkning
  • Larmning till 112
  • Vikten av att bära cykelhjälm

Kursens längd:  2-3 timmar.

Kattis och Roffe-material

Välkommen att beställa på info(a)civil.se