Hemberedskap

bild-krislada-lang-3-bilder

Hemberedskap


Är du förberedd om krisen kommer? 

Den obligatoriska delen inom Din trygghet.

Kursen finns också som webbutbildning.

Under 1-2 timmar får du grundläggande kunskap i hur du kan stärka din beredskap.

Utbildningen syftar till att ge dig en stärkt förmåga att själv hantera konsekvenserna av en kris och tillgodose grundläggande
behov som mat, vatten, värme och information.

Du kommer få kunskap om:

  • Grundbehov
  • Ditt eget ansvar och det offentligas ansvar
  • Inhämtning av information
  • Vatten
  • Värme
  • Mat
  • Sömn
  • Belysning
  • Hygien

 

 

bild-hemberedskap-i-utemiljo-lang

Hemberedskap i utemiljö

Tillägg till utbildningen hemberedskap.
Praktisk utbildning där krisberedskapslåda gås igenom och används i utemiljö.

Tidsåtgång: 1-2 timmar.
Minst 12 deltagare.
Förkunskaper: Inga.

 

 

Broschyren Hemberedskap

 

framsidan-hemberedskapsbroschyren

Hemberedskap

Utbildningshäftet får användas av enskilda eller i samband med Civilförsvarsförbundets utbildningar.
Materialet är upphovsrättsskyddat av Sveriges Civilförsvarsförbund och får inte användas utan särskilt tillstånd
för annat än för enskilt bruk.

 

Detta uppdrag finansieras av MSB