Civilförsvarsförbundet Markaryd

Välkommen till Markaryds Civilförsvarsförening!

Markaryds Civilförsvarsförening bildades efter ett beslut i kommunstyrelsen den 13 juni 1984.
Föreningens främsta uppgift har varit att organisera ett hemskydd och att sprida kunskap om hur man skyddar sig vid störningar i samhället.
För denna uppgift har det rekryterats och utbildats personer för att bemanna 8 st hemskyddsområden i kommunen.

Lagen om civilt försvar och föreskriften om kommunal hemskyddsorganisation upphörde i september 2006 och därefter har ingen repetitionsutbildning av hemskyddsombud förekommit.

Det föreningen sedan dess arbetar med är Frivillig ResursGrupp FRG som för närvarande består av 9 personer.
Gruppens uppgift är att vid extraordinära händelser bistå kommunledning och räddningstjänst med olika arbetsuppgifter.
FRG övar 2 gånger per år.

Utöver detta har föreningen under flera år försett kommunens barnomsorg med civilförsvarsförbundets material ”Hitta vilse”, där man lär barn hur dom skall bete sig om man går vilse.

Föreningen har för närvarande 50-talet medlemmar.
Intresserade är välkomna att kontakta någon av styrelsens medlemmar.

 

Långa elavbrott inträffar nu och då, ofta rätt överraskande. Elavbrott gör livet besvärligare. Då är det bra att vara förberedd. Vår checklista ger exempel på vad du kan se till att ha hemma till nästa gång det blir elavbrott.

 

Navigera i menyn till vänster