FRG- HÄSSLEHOLM

Övning med räddningstjänsten Hässleholm 23-09-02

Idag genomförde FRG Hässleholm tillsammans med Räddningstjänsten en övning med fokus på

skogbrand och kommunikation

Genomgång av Rakel och hantering av diverse släckutrustning som vi eventuellt kan tänka hanteras vid ett skarp läge.

Vill påminna om informationsträff den 7/9 kl. 18.30 hos räddningstjänsten, för nya FRG:are

Lördag 30/9 09.30 kommer Frida Sjöstedt och Marcus Björklund från Länsstyrelsen och ger en allmän uppdatering om det nya civilförsvaret främst ur ett kommunperspektiv.

Väl mött!