Avtackning 2020-05-06.

I samband med Distriktsmöte i Hässleholm 2020-05-06.Avtackades Nils-Bertil Finn för sitt förtjänstfulla uppdrag som ordf i föreningen.Samt för uppdrag i Distriktet. Nils-Bertil tilldelades plakett i guld från Förbundet i Stockholm.Ett stort tack! Nils-Bertil.

Styrelsen img_4615