Civilförsvarsförening Hässleholm

Välkommen till Civilförsvarsförbundet i Hässleholm och Civilförsvarsföreningen i Hässleholm


 

Så här klarar du dig i tre dygn! 72 timmar. Läs mer på Förbered dig för kris (msb.se)

Hovdala slott

HOVDALA SLOTT – ett av Hässleholms kommuns största turistmål. Foto: Martin Normann

Hässleholms civilförsvarsförening är en ideell frivilligorganisation som verkar inom Hässleholms kommun.

Vi utbildar kommuninvånare i alla åldrar om risker i samhället, hur man förebygger olyckor och hur man handlar om man ändå drabbas.

Vi utbildar bl.a. i hjärt och lungräddning och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare. Vi förmedlar också hjärtstartare.

Läs och tag del av 72 timmar. Viktigt i dessa tider!!!

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

Lite om Skyddsrum

Hässleholmsföreningen startar upp FRG under 2022

 

FRG – Frivilliga resursgrupper

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen och består av personer från olika frivilligorganisationer.

Det kan gälla bränder, större olyckor, översvämningar, skallgångskedjor eller att hjälpa till vid evakueringar. En Frivillig Resursgrupp kan också bistå med information, administration och andra praktiska uppgifter.

 

 

Frivilliga resursgrupper( FRG).

Här redogörs för en intressant uppgift för Civilförsvarsförbundet Hässleholms föreningsmedlemmar.

Hässleholms kommunstyrelse har beslutat att införa frivilliga resursgrupper( FRG) i kommunen.Hässleholms

kommun har gett Civilförsvarförbundet Hässleholm uppgiften att rekrytera,utbilda och organisera dessa frivilliga

resursgrupper( FRG).

Frivilliga resursgrupper (FRG) är en frivillig resurs för kommunal krishantering och finns idag i huvuddelen av

Sveriges kommuner..Frivilliga resursgruppens uppgift är att finnas till hands när kommunledningen vid extra-

ordinära händelser bedömer att kommunens ordinarie resurser behöver förstärkas.Civilförsvarsförbundet

Hässleholm har nu börjat rekrytera och i första hand riktar vi oss till våra egna medlemmar ur andra organisa-

tioner och föreningar bör ingå.FRG kommer att utbildas och övas för tänkbara insatser i enlighet med komm-

unens Risk-och sårbarhetsanalys.Vi räknar med att gruppen behöver bestå av ca 10 personer.Om insatsen

kommer att ha några dagars varaktighet behövs det ju avlösning och alla har kanske inte alltid möjlighet att ställa

upp som frivillig.Därför kan det behövas flera grupper.Exempel på där andra kommuner använt sin FRG är den stora skogsbranden i Västmanland,översvämningar i Halland och eftersök av försvunna pesoner.

DET KOMMER ATT STARTAS UPP EN NY GRUNDKURS FÖR NYA FRG:ARE DEN 22.05.11 KL 18.00, RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÄSSLEHOLM, INGÅNG VID MASTEN

Intresserade anmäler sig snarast till Sussane Lotsfeldt,

073-346 17 60.

Ordf: Bo Persson  070-9719915  hassleholm@civil2.se

VI HOPPAS ATT GRUPPEN KAN FYLLAS MED VÅRA EGNA MEDLEMMAR!

ANMÄL DIG DÄRFÖR NU.

 

 

Bo Persson Ordf

 FRG-kontakt Susanne Lotsfeldt.FRG ansvarig.