Styrelsemöte Västerviks Civilförsvarsförening 4/2 16:00

Kallelse till styrelsemöte Västerviks Civilförsvarsförening torsdag den 4/2 kl. 16:00 via Skype.