Civilförsvarsförbundet Oskarshamn

Välkommen till Oskarshamns Civilförsvarsförening!

 

Vår målsättning är att ställa upp som en resurs i samhället vid olika slags olyckor eller andra behov.

 Medlemsavgift 2018: 100kr