Civilförsvarsförbundet Mönsterås

Föreningen framför andra

Civilförsvarsförbundet Avd Mönsterås

*Bättre förberedd än efterklok*

 

Frivilliga resursgrupper – FRG

Tänk dig att det händer något allvarligt i vår kommun. En stor olycka eller brand,

plötslig översvämning, att vatten blir förorenat, pandemi eller någon annan så kallad

extraordinär händelse, I sådana situationer kan det dyka upp lägen där det behövs

människor, förutom myndigheter och räddningspersonal, som kan hjälpa till. är du

en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – en frivillig

resursgrupp.

FRG – vad gör de?

En frivillig resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något

extraordinärt hänt för att förstärka ordinarie resurser, till exempel hjälpa till med

evakueringar, information, administration, transport och andra praktiska uppgifter.

Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer samt

engagerade medmänniskor. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning

och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan

ställas inför.

Civilförsvarsförbundet utbildar FRG

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras

ledare. I utbildningen ingår bland annat kommunkunskap, hemberedskap, sjukvård,

brandkunskap, kunskap om krisreaktioner, kroppens grundbehov och hur människor

reagerar vid olika bristtillstånd.

Vill du vara med?

Du får kostnadsfri utbildning samt material och utrustning för ditt uppdrag.

FRG-medlem tecknar avtal med kommunen om att finnas till hands om gruppen

kallas in och får erssättning för resor och arbete i ”skarpt läge”

CFF (Civilförsvarsföreningen) och FRG (Frivilliga ResursGruppen) nyttjar

numera kurslokalen på brandstationen i Ålem till olika aktiviteter och till

samlingsplats för FRG vid akuta lägen.

Hemsidesansvarig

 Redaktör
Bo Keijsner
Postadress: Mahognyvägen 4
38430 Blomstermåla
Mob:070-5560007
E-postadress:bo.keijsner@telia.com

http://drc-bzg-schoenbuch.de/images/redaktion.jpg

Kontakta mig om du undrar något över hemsidan eller vill ha något infört där!