Civilförsvarsförbundet Östersund

 


bilder-fran-iphon-20130527-251 

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Östersund.

 

Vår målsättning är att finnas som en resurs i samhället, att kunna ställa upp och sprida information till
allmänheten vid olyckor av alla slag
.