Information i krissituationer

Vid en krissituation är det viktigt att kunna ta emot information & hålla sig uppdaterad gällande det aktuella läget. Att ha möjlighet att nås av korrekt och tydlig information blir än större när en kris drabbar dig.

VMA

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och större störningar i viktiga samhällsfunktioner.

 • Du kan få ett VMA genom flera olika kanaler:
 • Hesa Fredrik (utomhusvarningen)
 • Radio och TV
 • Krisinformation.se
 • Sveriges radios app SR Play
 • I vissa fall via ett meddelande till din mobil
 • Du kan även få information om olika krissituationer via 113 13

Utomhusvarningen (Hesa Fredrik) ljuder i sju sammanhållande sekunder med fjorton sekunders tystnad i minst två minuter. Om du hör signalen skall du gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt följa informationen via Sveriges Radio P4. Utomhusvarningen kan även användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle
hamna i krig.

Tips på bra saker att ha i krislådan

 • Vevradio eller batteriradio med extra batterier
 • Powerbank
 • Bilradio
 • Lista med viktiga telefonnummer (t.ex Räddningstjänst, familjemedlemmar, sjukvården mm)

Myndigheternas rekommendationer till allmänheten hittar du på webbplatsen krisinformation.se.

Se även information om Viktigt meddelande till allmänheten.