Hjärtstartar registret

sverigeshjartstartarregister-logotypeDen 17 december 2009 öppnade Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet dörrarna till Sveriges hjärtstartarregister. Ett register över de hjärtstartare som finns placerade i Sverige. Detta är det första och hittills enda i sitt slag i Sverige.

Genom Sveriges hjärtstartarregister samlas nu information om hjärtstartarnas tillgänglighet runt om i landet och görs geografiskt tillgängliga via hemsidan www.hjartstartarregistret.se. Registret drivs av Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet, Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner.

Tanken med registret är att man i förebyggande syfte ska kunna kolla hur ens närområde ser ut, vart ska du vända dig om någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp? Tanken är även att du ska kunna visa för din kommun eller lokala företag att här finns ingen hjärtstartare!

Registret har även kopplats samman med SOS-Alarm så att det vid ett misstänkt hjärtstopp snabbt kan se till att en hjärtstartare kommer på plats. (OBS! Gäller endast vissa län).

Registreringen i Sveriges hjärtstartarregister är frivilligt och helt kostnadsfritt. Vi försöker att få med så många hjärtstartare vi kan och det är där du kan göra skillnad. Vet du att någon äger en hjärtstartare? Be dem registrera den på www.hjartstartarregistret/registrera.

Det finns en europeisk standard på hur hjärtstartare skall Skylt för uppmärkning av hjärtstartarevara uppmärkta. På www.hjartstartarregistret.se finns det information om hur du märker upp din hjärtstartare. Även material du kan skicka till din lokala skylttillverkare för att få fram en skylt som passar just dina behov.

Från 1 mars 2016 har HLR-rådet tagit över Civilförsvarsförbundets andel i registret.

För kontaktuppgifter:

Besök hjärtstartarregistret.

Registrera er hjärtstartare här.