Civilförsvarsförening Sandviken

Välkommen till Sandvikens Civilförsvarsförening!

Vi arbetar framförallt med utbildningar inom Trygghet och Säkerhet samt organiserar Sandvikens kommuns Frivilliga ResursGrupp. Dessutom anordnar vi studiebesök och aktiviteter för våra medlemmar.

Sökes:
– Fler aktiva medlemmar
– Instruktörer
– FRG-medlemmar samt FRG:are med speciella uppdrag såsom FRG-ansvarig, FRG-ledare m.fl.

FRG

FRG = Frivillig Resursgrupp: för Dig som är intresserad av att ingå i en resursgrupp som kan kallas in av kommunerna i Gästrikland vid en extraordinär händelse (stor olycka där ordinarie resurser inte räcker till).

Nästa FRG grundutbildning startar 2023!

Aktiviteter hösten 2022

TRÄFF FÖR ALLA FRG:ARE!

Välj mellan tisdag 29/11 eller onsdag 30/11, kl. 18 -20.

Tekniska kontorets konferenslokal, ingång från Baldersplan.

Information från Kommunskyddet om bl a trygghetspunkter, övningar 2023 samt om kommande grundutbildning för FRG, start januari 2023.

Anmälan till Pia Frank senast 15/11:

SMS till 070-684 15 27 eller mail till pia.frank@outlook.com

(Skriv vilken dag Du kommer och vem Du är)

Välkomna!

Anmälan och frågor till Pia Frank, 070-6841527, pia.frank@outlook.com

Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen 2022 är:

Ordförande
Kithy Stenmark

Ledamöter
Pia Frank
Rickard Jensen
Ilpo Hiironen
Christoffer Åsberg

Ersättare
Kurt Wedmark
Mikael Nikanorsson
Nick John

Instruktörer

Här hittar Du föreningens Instruktörer vilka Du kan ta direkt kontakt med om Du har frågor eller vill boka en utbildning:

Tord Båtsta

Pia Frank

Ewa Pettersson

Stefan Liljebrand

Utbildningar

Civilförsvarsförbundets koncept ”Din Trygghet” består av flera delkurser. Kurserna ordnas av instruktörer utbildade av Civilförsvarsförbundet och är kostnadsfri för allmänheten och ideella organisationer. Vi kan även erbjuda utbildningar till personal hos företag, myndigheter och organisationer. Om Du vill ha någon av Civilförsvarsförbundets utbildningar på Din arbetsplats eller i någon annan förening där Du är medlem är det bara att maila eller slå en signal så ordnar vi detta.

Läs mer