Civilförsvarsförening Sandviken

Välkommen till Sandvikens Civilförsvarsförening!

Vi arbetar framförallt med utbildningar inom Trygghet och Säkerhet samt organiserar Sandvikens kommuns Frivilliga ResursGrupp. Dessutom anordnar vi studiebesök och aktiviteter för våra medlemmar.

Sökes:
– Fler aktiva medlemmar
– Instruktörer
– FRG-medlemmar samt FRG:are med speciella uppdrag såsom FRG-ansvarig, FRG-ledare m.fl.

FRG

FRG = Frivillig Resursgrupp: för Dig som är intresserad av att ingå i en resursgrupp som kan kallas in av kommunerna i Gästrikland vid en extraordinär händelse (stor olycka där ordinarie resurser inte räcker till).

Nästa FRG grundutbildning startar i början av 2024!

Välkommen tillbaka till höstens program.

FÖR FRG:

Två övningar planeras i början av 2024, skyddsrum och trygghetspunkter. Vi återkommer med datum!

FÖR ALLA MEDLEMMAR:

Studiebesök Forsbacka Bruk genomfördes tisdag 26 september med guidad visning.

Beredskapsveckan, vecka 39. Vi visade upp oss och vår verksamhet i Högbo Bruk lördag 30 september på Veteranmarknaden. Uppskattad tävling, det var 289 skruvar i burken. Vinnarna underrättade!

Kom gärna med förslag på aktiviteter till Pia Frank:

SMS till 070-684 15 27 eller mail till pia.frank@outlook.com

Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen 2023 är:

Ordförande
Kithy Stenmark

Ledamöter
Pia Frank
Rickard Jensen
Ilpo Hiironen
Christoffer Åsberg

Ersättare
Kurt Wedmark
Nick John
Stefan Liljebrand

Instruktörer

Här hittar Du föreningens Instruktörer vilka Du kan ta direkt kontakt med om Du har frågor eller vill boka en utbildning:

Tord Båtsta

Pia Frank

Stefan Liljebrand

Maria Steen

Utbildningar

Civilförsvarsförbundets koncept ”Din Trygghet” består av flera delkurser. Kurserna ordnas av instruktörer utbildade av Civilförsvarsförbundet och är kostnadsfri för allmänheten och ideella organisationer. Vi kan även erbjuda utbildningar till personal hos företag, myndigheter och organisationer. Om Du vill ha någon av Civilförsvarsförbundets utbildningar på Din arbetsplats eller i någon annan förening där Du är medlem är det bara att maila eller slå en signal så ordnar vi detta.

Läs mer