Civilförsvarsförening Sandviken

Välkommen till Sandvikens Civilförsvarsförening!

Vi arbetar framförallt med utbildningar inom Trygghet och Säkerhet samt organiserar Sandvikens kommuns Frivilliga ResursGrupp. Dessutom anordnar vi studiebesök och aktiviteter för våra medlemmar.

Sökes:
– Fler aktiva medlemmar
– Instruktörer
– FRG-medlemmar samt FRG:are med speciella uppdrag såsom FRG-ansvarig, FRG-ledare m.fl.

FRG

FRG = Frivillig Resursgrupp: för Dig som är intresserad av att ingå i en resursgrupp som kan kallas in av kommunerna i Gästrikland vid en extraordinär händelse (stor olycka där ordinarie resurser inte räcker till).

Nästa FRG grundutbildning startar hösten 2023!

Aktiviteter våren 2023

FÖR FRG:

Studiebesök i kommunens gamla ledningscentral/Bulan planeras under våren. Vi återkommer snart med datum!

Två övningar planeras under 2023, skyddsrum och trygghetspunkter. Vi återkommer med datum!

FÖR ALLA MEDLEMMAR:

Studiebesök i gruvan Stollgången/Storberget Hofors, lördag 15 april kl. 13.00.

Vi går in i gruvan tillsammans med guide, Studiebesöket tar ca en timme därefter korvgrillning och fika.

Föreningen bjuder på guidning och förtäring! Välkomna!

Glöm inte varma kläder och stadiga skor!

Adress: Stollvägen. Sväng vänster i första rondellen Hofors, kör ca sex km på Torsåkersvägen, sväng vänster in på Råbackavägen. Vänster efter 200 m igen.

Anmälan till Pia Frank senast 12/4

Civilförsvarsförbundets Dag lördag 6 maj. Mer info kommer snart!

Anmälan och frågor till Pia Frank:

SMS till 070-684 15 27 eller mail till pia.frank@outlook.com

Välkomna!

Styrelsen

Vi som sitter i styrelsen 2022 är:

Ordförande
Kithy Stenmark

Ledamöter
Pia Frank
Rickard Jensen
Ilpo Hiironen
Christoffer Åsberg

Ersättare
Kurt Wedmark
Mikael Nikanorsson
Nick John

Instruktörer

Här hittar Du föreningens Instruktörer vilka Du kan ta direkt kontakt med om Du har frågor eller vill boka en utbildning:

Tord Båtsta

Pia Frank

Ewa Pettersson

Stefan Liljebrand

Utbildningar

Civilförsvarsförbundets koncept ”Din Trygghet” består av flera delkurser. Kurserna ordnas av instruktörer utbildade av Civilförsvarsförbundet och är kostnadsfri för allmänheten och ideella organisationer. Vi kan även erbjuda utbildningar till personal hos företag, myndigheter och organisationer. Om Du vill ha någon av Civilförsvarsförbundets utbildningar på Din arbetsplats eller i någon annan förening där Du är medlem är det bara att maila eller slå en signal så ordnar vi detta.

Läs mer