Frivilliga Resursgruppen

Frivilliga Resursgruppen, FRG

frg-ledarbildfrg-brandkarfrg-informationstalt-satta-upp

Frivilliga Resursgruppen, FRG, består av utbildade frivilliga som under kommunal regi är ett stöd för samhället i samband med kriser eller extraordinära händelser.

Idén till FRG kom från Civilförsvarsförbundet.
Dåvarande Krisberedskapsmyndigheten, KBM, gav ok till satsningen. Civilförsvarsförbundet har sedan dess utbildningsansvaret och är motorn i FRG.
Civilförsvarsförbundet är drivande för att etablera och utveckla FRG men varje FRG har en kommun som huvudman.
Utbildningarna finansieras numera av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, via det statliga 2:4-anslaget.
FRG och utbildningarna är öppna för alla men staten finansierar bara utbildningen för den som är medlem i någon av landets 18 frivilliga försvarsorganisationer.
Den första FRG:n startade 2004. Ungefär hälften av landets kommuner har en FRG.

Läs mer om FRG och hur du anmäler ditt intresse: Länk till www.frivilligaresursgruppen.se