FRG övning Falun

Övning med Faluns FRG.

Funktionsövning Vår lördag 24 april, kl 0800–1300

58 deltagare övade på 6 stationer:

 1. Hantera och betjäna reservvattenmateriel
 2. Att bygga vattenbarriärer
 3. Att hantera pumpar och elverk
 4. Reservelkraft, kommunens elverk på två skarpa objekt, två skolor
 5. Lyftteknik i samband med evakuering och utrymning, ambulanssjukvården
 6. Radiotrafikövning på kommunens fastställda nödradiostationsplatser 10 stycken

Brandmaterielutbildning 25-26 maj kväll mellan 1800-2130

47 deltagare ur Falu FRG

 • Ledare Räddningstjänsten Dala Mitt
 • Teori skogsbrandbetjämpning
 • Praktik vid Dalälven, räddningstjänstens olika typer av pumpar, alltifrån stora till små
 • Koppla ihop olika slangtyper
 • Lägga ut ett slangsystem för ett typfall av skogsbrand

Bilder

FRG-övning Falun FRG-övning Falun
Bilderna är tagna av Faluns Civilförsvarsförening

Larmövning lördag 29 maj 0700–1300

39 deltagare, förutsättning stor översvämning

 • Larmet gick klockan 0700 oanmält
 • Klockan 0900 var styrkan på väg mot Carl Larssongården där Falu FRG har som uppdrag att sätta upp vattenbarriärer i händelse av översvämning.
 • Vattenbarriärer och informationsställe
 • Övade således på skarp plats

Bilder

FRG-övning Falun FRG-övning Falun FRG-övning Falun
Bilderna är tagna av Faluns Civilförsvarsförening