Fortbildningsdag för gymnasielärare

Fortbildningsdag för gymnasielärare

Fortbildningsdagarna för gymnasielärare arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med Folk och försvar, Försvarsmakten, Föreningen för lärare i samhällskunskap, Rekryteringsmyndigheten, Civilförsvarsförbundet och Försvarshögskolan.

Fortbildningsdagarna är kostnadsfri och kommer i år att handla om klimatförändringarna och vår gemensamma säkerhet.

För ett fullständigt program och anmälan, besök http://www.sakerhetspolitik.se/fortbildningsdag2012