För föreningar – januari

Förslag till medlemsaktiviteter med tema Årshjulet.

Samla medlemmarna och gå igenom dessa sidor med förslag. Kanske finns det ytterligare idéer och förslag som passar in? Ska föreningen samlas och lyssna på föreläsningarna tillsammans och sedan ha en diskussion?

Planera gärna upp året och varför inte fördela ut ansvaret för olika aktiviteter till olika personer?

Januari brukar beskrivas som årets fattigaste månad. Men hur fungerar det egentligen med kontanthantering? Har vissa butiker ett krav på sig att ta kontanter? Förslaget är en studiecirkel-liknande träff där ni grottar ner er ordentligt i ämnet svensk kontanthantering.