Fakta om hjärtstopp

Fakta om hjärtstopp

Plötsligt hjärtstopp är ett vanligt och allvarligt tillbud som årligen drabbar ca 10 000 personer i Sverige. Ett hjärtstopp kräver snabba och rätta åtgärder men dessvärre tar det ofta minst 10 minuter innan hjälpen når fram.

Innan ambulans anländer är det till exempel viktigt att så snabbt som möjligt få igång personens hjärtrytm igen. Det kan ske med en hjärtstartare som är en apparat med vilken hjärtrytmen kan återställas. Den är så enkel att hantera att både du, jag och alla andra kan fungera som livräddare när som helst och var som helst.

  • 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.
  • Drygt 93 procent avlider.*
  • De flesta bor på platser dit det tar minst 10 minuter innan hjälpen når fram.
  • Chansen att överleva minskar med ca 10 procent för varje minut som går.
  • Med en hjärtstartare nära till hands ökar möjligheten att överleva med mer än 50 procent

*) Nationellt register för hjärtstopp utanför sjukus. Årsrapport 2008 (hlr.nu)


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning@civil.se