Grannsamverkan mot Brand och Hjärtstopp

Information om

Grannsamverkan mot Brand och Hjärtstopp

I Ludvika kommun

Är ett sätt att samverka mellan grannar för att få ned tiden tills hjälp kan påräknas från Räddningstjänsten och Ambulansen vid Brand och Hjärtstopp.

Varje minut som man kan korta ner tiden för att få hjälp från blåljus myndigheten vid en brand eller Hjärtstopp ökar möjligheten för utsatta personer att överleva eller få mindre skador.

Genom att sammankoppla rök/brandvarnare med sin granne på ett trådlöst och smart sätt finns det stora möjligheter att man snabbare kan få fram ett larm till S.O.S. 112 och genom detta få en snabbare hjälp. Om man sedan även ser till att grannen har rätt information om grann fastigheten/lägenheten (Insatsplan) kan man ytterligare kapa bort tid innan den behövande får hjälp.

När det gäller hjärtstopp så organiserar vi friviliga som larmas ut av S.O.S. ALARM vid ett hjärtstopp inom ett förut bestämt geografiskt område och kommer med hjärtstartar maskin till den behövande dygnet runt.

Vad krävs för att vara med i detta:

Att man sträcker ut en hjälpande hand till sin granne.

Att man kopplar ihop brand/rökvarnarna mellan sig och grannen.

Att göra en insatsplan som grannen har tillgång till och kan lämnas över till Räddningstjänsten vid oönskad händelse.

Att medverka vid ett utbildnings tillfälle när man går med och sedan en gång om året.

Att du/familjen blir medlemmar i Civilförsvarsförbundet på din ort. (Försäkrings och organisations styrt)

Att man samlar in medel för att inköpa en hjärtstartare i byn/samhället, bostadsrättsförening , föreningar eller företag.

Att ett antal friviliga är beredda på att hjälpa till med hjärtstartaren efter utlarmning av S.O.S. ALARM och att dessa är beredda att genomföra en fortbildning i D-HLR en gång i kvartalet.

Grannsamverkan mot brand och hjärtstopp drivs av Civilförsvarsförbundet i Ludvika och Smedjebacken i nära samarbete med Räddningstjänsten i Västerbergslagen och Smedjebacken. S.O.S. ALARM, Ambulansen i Dalarna och Svenska kyrkan.

Kostnaden är ca 100-250kr för rök/brandvarnare när man går med, sedan endast batteri kostnad. Medlemms kostnaden för att vara med i Civilförsvarsförbundet i Ludvika är för närvarande 50kr/person och år.

Mer information kan erhållas genom Civilförsvarsförbundet i Ludvika, projektansvarig B. Flinth e-post dalaflinth@gmail.com eller telefon 073,8437648