Civilförsvarsförbundet Gagnef

Civilförsvarsförbundet Gagnef

10300098_788733967840391_3336821145652214430_n

Välkommen till Civilförsvarsförbundet Gagnef!

Vi startade vår förening den 1 september 2014.

Föreningen ska verka för ett större säkerhetskunnande till vardags och i kris och handen på hjärtat; Hur väl förberedd är just Du om något händer?

2015 uppnådde vi ett av våra första mål om att få förtroendet att starta en Frivillig Resursgrupp FRG inom Gagnefs kommun. Vårt nästa stora mål är nu att i samarbete med kommunen bygga ut och vidareutbilda vår FRG-styrka.

Vi arbetar idag också med samverkan över hela FRG Dalarna för att gemensamt kunna stödja och stötta vid större händelser där kommunernas resurser inte räcker till.

Läs mer om FRG på civil.se/frg

 

ÄR DU BEREDD ATT HJÄLPA TILL?

Engagera dig i Frivilliga Resursgruppen FRG Gagnef!

 

Vi behöver utöka och utbilda fler personer till vår befintliga FRG-styrka.

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen och att en större eller mindre samhällsstörning inträffar. Det kan till exempel vara en stor olycka eller brand, plötslig översvämning, stort elavbrott eller att vattnet blir förorenat. Då behöver vi din hjälp!

Under 2019-2020 har vi fortsatt verksamhet tillsammans med Gagnefs kommun för att uppnå de utökade planerade målen för att kunna stå till kommunens förfogande när kommunens egna resurser inte räcker till.

Inom Civilförsvarsförbundet arbetar vi också för att, som en av de arton frivilliga försvarsorganisationer vi har i Sverige idag, kunna möta uppbyggnaden av det civila försvaret.

På uppdrag av MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap krävs det att man genomgår en grundutbildning för FRG på 36 timmar hos Civilförsvarsförbundet.

I grundutbildningen ingår bland annat:

  • Kommunkunskap
  • Att möta människor i kris
  • Brandkunskap med praktiska övningar i brandsläckning
  • Första Hjälpen och Hjärt/Lungräddning
  • Livsmedelshantering
  • Stabstjänst

Därtill kommer sedan påbyggnad med bland annat mer kommunspecifika utbildningar.

Kanske skulle just Du passa i FRG? Är Du intresserad? Ny grundutbildning beräknas starta februari 2020.

 

Om Du är intresserad och vill veta mer om Gagnef kommuns krisberedskap klicka här!