Civilförsvarsförbundet Falun

Välkommen till Falu Civilförsvarsförening!

Vi samarbetar med Falu kommun och organiserar FRG Falun – Frivilliga Resursgruppen som bistår kommunen vid stora och små kriser.

Som medlem i Falu Civilförsvarsförening blir du med i ett nätverk där människors säkerhet och trygghet är det gemensamma intresset. Du lär dig hur man kan förbereda sig på och hantera olyckor och kriser. Då bidrar du också till ett tryggare och säkrare samhälle för alla.

FRG

Tänk dig att det händer något allvarligt i Falu kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – Frivilliga Resursgruppen.

Lokalt Falun:
Facebook: www.facebook.com/frgsverige/ eller sök på Frivilliga Resursgruppen Sverige

Nationellt finns:
Facebook: www.facebook.com/frgsverige
Twitter: www.twitter.com/FRGsverige
Instagram: www.instagram.com/FRGsverige
Youtube: www.youtube.com/FRGsverige

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

Frivilliga Resursgruppen kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. Se fler exempel under Information om organisationen.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter.
En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

 

Belysning

 Uppsättning av belysning.

Antal FRG
En insatsorganisation bestående av 7 larmgrupper och en terrängbiltropp

Antal personer i organisationen
Ca 140 st finns på larmlista hos SOS Alarm. 4 insatschefer, 17 gruppchefer eller stf, 116 personal.

Finns avtal med kommunen?
Ja.

Vem/vilka befattningshavare i kommunen kan efterfråga insats av organisationen?
2 st, räddningsledare eller kommunledning alternativt den kommunledningen utsett.

Vilka slag av kompetenser finns i organisationen?
Kompetenserna är ett tvärsnitt av samhället. Ett axplock: Från verkstadsmekaniker till dataexperter, fordonsförare för i stort sett allt som rullar inkl mobilkran. Skogsskötare, djurskötare, barnskötare, sjukvårdspersonal. Lärare ekonomer behandlingsassistenter jämte allt däremellan.

Vilka andra organisationer har medlemmar i FRG-organisationen?
Falu Cff, SKBR, SBS, Dalecarlia Offroaders, Landroverföreningen, FRO, SLK, SRK.

 

Information

 

 

Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Falu kommun

Föreningen har i avtal med kommunen fått uppdrag att rekrytera, utbilda och öva insatsorganisationen (gamla hemskyddet och civilförsvaret), samt att utgöra portalorganisation för övriga frivilligorganisationer.

Organisationen kan tas i anspråk av kommunens krisledningsgrupp eller räddningstjänsten Dala Mitt som en förstärkningsresurs vid olyckor, kriser och katastrofer och mönstrar idag ca 130 personer på SOS larmlista.

Genom föreningen är FRG-organisationen kommunens egen frivilligrörelse. Exempel på vad FRG ska kunna klara av:

 • Lämna information under lång tid från två upprättade informationsställen oavsett var i kommunen räddningsledaren begärt hjälp och från 4-6 informationsställen under kort tid ( 2-3 dygn).
 • Under ledning av polis/räddningstjänst hjälpa till med omhändertagande av människor, till exempel i samband med utrymning av områden vid större katastrofer och olyckor.
 • Hjälpa till med inkvartering och utspisning.
 • Svara för information i samband med t ex; eftersök.
 • Med stödsamtal hjälpa till vid omhändertagande av skadade och chockade.
 • Förstärka kommunens krisledningsorganisation och upplysningscentral med att upprätta informationsgrupp.
 • Utföra transporter av reservkraftverk, av personal samt gods på svårframkomliga vägar.
 • Upprätta vattenbarriärer i händelse av översvämning vid Carl Larssongården i Sundborn samt Dalarnas Försäkringsbolag.
 • Upprätta nödradionät i kommunen i händelse av teleavbrott.
 • Under polisens ledning eftersöka försvunna personer.
 • Förstärka Räddningstjänsten Dalamitt (RDM) vid skogsbrand, eftersläck och logistik runt omkring.

Ett av Falu FRG´s uppgifter är att löpande klippa och forsla bort vass i vattendrag åt Falu kommun.

IMGP2502
Foto: Ulf Stenberg, 2014-10-15

Har organisationen använts i ”skarpt läge”?

Ja. Många gånger, exempelvis:

2009 juli, översvämning Säter, 90 meter vattenbarriärer, 8 dygn, 20 personer

2010 juni, betjäna reservvattentankar Sundborn, 6 dagar, 6 personer

2012 sept, bevakning fastigheter efter huvudnyckelstöld, åt Kopparstaden i Falun, fyra områden, en natt, 16 personer

2013 hela året, vattenreglering Vällan/Falun

2014 augusti, insats storbranden Västmanland, 10 dagar, 35 personer

2014 augusti, eftersök Leksand, 1 natt, 17 personer

2015 april, brandbevakning Falun, 2 dygn, 8 personer

2015 november-januari 2016, bemanning av evakueringsboenden åt flyktingar, 8 personer/dygn på vardera boende. Samarbete med andra FRG samt civila frivilliga. Totalt 7397 timmar.

 

Vassklippning, Vällan, 12 juni 2014
Vassklippning, Vällan, 12 juni 2014.

2014 aug, hjälp vid storbranden i Västmanland, bland annat som trafik- och parkeringsvakter, stöd till stabsledningen och administrativt arbete. Totalt engagerades ca 30 personer i Falu FRG under 4 dagar.

2014 aug, eftersök av försvunnen person i Leksand. 17 personer deltog i sökandet under en natt.

Se gärna i vårt Arkiv för äldre händelser.

 

Har organisationen övats?
Ja, ett flertal gånger, sedan 1999 minst 2 storövningar per år.

Har organisationen samövats med kommunens egna resurser?
Ja ett flertal gånger med Socialförvaltningen, Kommunfastigheter, Kommunservice, Stadskansliet, Falu Energi & Vatten samt SOS vid årliga ”larmövningarna”. Dessutom från 2006 en årlig funktionsövning och en dygnsövning tillsammans med kommunen.

 

 

Hösten 2000 översvämning 2 i kommunen, FRG försattes i larmberedskap efter ytterligare förväntade skyfall. SMHI hade fel, det blev inget mer regn.

2001 i samband med antraxspridningen upprättades en jourtelefon i 2 veckor 18-24 dagligen.

Mars 2003, akut rasrisk gruvschakttak Vintjärn, 9 hushåll instängda. FRG betjänade ett informationsställe i drygt 1,5 dygn. 16 personer engagerade. Fredag till söndag eftermiddag.

April 2003, storm i Borlänge, 4 hustak blåste av. 36 personer engagerade i knappt 2 dygn. Bevaka avspärrningar och informera, 6 postställen dygnet runt. Fredag till söndagkväll.

Januari 2005, mottagande av hemvändande efter tsunamin. 34 personer i beredskap i 3 veckor, beredd att upprätta adm stab, stödja POSOM samt avlösa vid upprättad jourtelefon.

Oktober 2006, brand telekablar Borlänge, radiotroppen beredskap att säkerställa SOS larmnät.

November 2006, delar av organisationen hade larmberedskap, akut översvämningsrisk kommunen.

November 2006, delar av organisationen gjorde insats i 1,5 vecka med att avläsa vattenstånd 2 gånger per dag i 4 vattendrag.

December 2006, delar av organisationen hade beredskap att åka till Halland med vattenbarriärer.

Juni 2007, delar av organisationen hade beredskap att åka till Småland med vattenbarriärer.

December 2007, delar av organisationen hade beredskap att åka till Halland med vattenbarriärer.

April 2008, delar av organisationen hade beredskap att åka till Halland, Småland med vattenbarriärer.

April 2009, Eftersök, skarpt i Kniva, gällande en 18-åring. Hittades av patrull från oss. 29 personer deltog

Juli 2009, brandbevakning efter skogsbrand Lövberget, totalt 13 personer deltog under 1,5 dygn.

Juli 2009, översvämning Säter, FRG satte upp 90 meter vattenbarriär, totalt 20 personer engagerade under 8 dygn.

Februari 2010, vattenavbrott Linghed, Danholn, betjäna reservvattentankar, 2 dagar, 6 personer

Juni 2010, betjäna reservvattentankar Danholn, Sundborn, 6 dagar, 6 personer

Augusti 2011, eftersök natt, bärplockare Toftbyn, 4 timmar, 13 personer