Civilförsvarsförbundet deltar på Försvarsdagen på Gärdet 24 september

Söndagen den 24 september arrangerar Försvarsmakten en försvarsdag i samband med den stora försvarsövningen Aurora 2017, fylld av aktiviteter på Gärdet i Stockholm. Möt Civilförsvarsförbundet i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, (MSB:s), tält. Vi berättar om vilket stöd vi kan ge till medborgare och samhället och vad du kan göra själv för att klara dig i minst 72 timmar när en kris inträffar som vänder upp och ned på vardagen .

Försvarsdagen på Gärdet öppnar klockan 11.00 och är fylld av aktiviteter fram till 16.00. Läs mer på Försvarsmaktens hemsida