Brandsäkerhet

 • Lämna aldrig levande ljus obevakade.
 • Den som tände ljuset släcker det också.
 • Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus eller tomtebloss.
 • Skaffa brandvarnare.
 • Har du redan brandvarnare? Byt i så fall batteri och kolla att de fungerar.
 • Räddningstjänsternas tips: ha första advent som batteribytardag,
  då kommer du lättare ihåg det.
 • Ställ inga föremål på TV:n
 • Om det börjar brinna på spisen – kväv elden med en filt eller ett lock.

Om det börjar brinna, gör följande:

 • Fördela uppgifterna om flera personer finns på platsen.
 • Rädda alla som är i omedelbar fara .
 • Stäng dörrar för att förhindra att röken och elden sprider sig
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112 från en trygg plats
 • Släck, om elden fortfarande är liten och ingen rök uppstått.
 • Varna dem som inte befinner sig i omedelbar fara.
 • Dirigera människorna till en samlingsplats. Informera genast brandmyndigheterna
  om människor befinner sig i fara och vad som hittills gjorts.
 • Försäkra dig om att alla hunnit ta sig till samlingsplatsen.
 • Möt räddningspersonalen.

Brandvarnaren upptäcker även en mycket liten mängd rök. Och röken är farligare än elden vid brand. Redan vid en liten brand fyller röken bostaden på ett par minuter. På natten kan du därför dö av rök utan att vakna om du inte har en fungerande brandvarnare. Brandvarnaren väcker dig och du får tid att rädda dig och kalla på hjälp innan det är för sent. Ta alltså hand om dina brandvarnare så de tar hand om dig.

Placera brandvarnaren rätt:

 • Minst en brandvarnare i varje våning i bostaden. Har du bara en ska den placeras mellan sovrum och den övriga delen av bostaden, i övre våningar ovanför trapporna. Det måste dock finnas minst en brandvarnare per varje 60 kvadratmeter bostadsyta.
 • Ha en brandvarnare i varje sovrum och i hallen samt vid utrymningsvägar.
 • Brandvarnare ska placeras i taket, minst en halv meter från väggen.
 • Brandvarnaren skall inte placeras i kök eller badrum, inte heller intill ventiler.
 • Köp brandvarnare som är CE-märkta.

Sköt om brandvarnaren

 • Rengör den från utsidan med dammsugare en gång om året.
 • Byt batteri en gång om året. Det finns även brandvarnare med batteri som räcker längre.
 • Kontrollera minst en gång i kvartalet att brandvarnaren fungerar
 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar när du varit hemifrån en längre tid.
 • Byt ut brandvarnaren efter 8-10 år. De har begränsad livslängd.
 • Testa brandvarnaren genom att trycka in testknappen eller genom att hålla ett nysläckt stearinljus
  under den.

Även om du har brandvarnare behöver du vara förberedd på att det kan börja brinna. Ha en brandfilt eller brandsläckare till hands. Lär dig i förväg hur du ska använda brandsläckaren.

Mer om brandrisker och brandvarnare på: Brandskyddsföreningens webbplats

I eldstäder inomhus

 • Använd torr ved i lämplig storlek.
 • Bränn inte målat eller impregnerat trä.
 • Starta snabbt. Använd finkluven ved för att få en bra glödbädd.
 • Tänd gärna brasan uppifrån – placera tändet ovanpå veden och tänd där.
 • Elden ska brinna, inte pyra.
 • Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. Använd spjället.
 • Kontrollera röken. Den ska vara genomskinlig, inte svart.
 • Kontrollera temperaturen. Rökgaserna ska vara max 350 grader om inte skorstenen är godkänd för annan temperatur.

Hantera askan rätt

 • Lägg askan i en plåthink med tätt lock.
 • Ställ hinken på ett underlag som inte kan börja brinna
 • Låt hinken med askan stå och kallna några dagar innan du tömmer den.
 • Töm askan exempelvis i komposten.

Grilla brandsäkert

Kan du hålla i kolen med fingrarna är den kall nog att slängas. Annars får du låta grillen stå med ett lock på eller dränka kolen i vatten. Då slipper du vara den som orsakar en brand.

Säkerhetstips för grillare:

 • Kontrollera med räddningstjänsten att det inte är eldningsförbud.
 • Placera grillen stadigt och långt ifrån husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Ha vattenslang eller hink med vatten nära å att du kan släcka snabbt.
 • Lämna aldrig grillen utan bevakning.
 • Elda bara med grillkol eller briketter.
 • Tänd gärna grillen med eltändare.
 • Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt.
  Flaskan kan explodera.
 • Låt grillen stå ute med locket på till nästa gång du grillar.
 • Dränk engångsgrillen i mycket vatten.
 • Känn efter att kolen/askan är kall innan du slänger den.
 • Om du använder engångsgrill i naturen, ha med dig vatten så att du kan släcka den och var noga med att få den med dig därifrån.

Elda säkert på tomten

Med vårvärme och snösmältning ökar risken för gräsbränder. Torrt fjolårsgräs brinner bra och det kan gå fort, särskilt om det blåser mycket. Kontrollera vilka regler för eldning som gäller där du bor. I en del kommuner är det bara tillåtet att elda vissa veckor på året.

 1. Ta inga risker när du eldar i din trädgård!
 2. Se till att du kan släcka!
 3. Lämna aldrig elden utan bevakning!

Tips för utomhuseldare:

 • Kontrollera att du har fungerande släckutrustning: ett vattenförråd, slang och spadar, ruskor, krattor och liknande.
 • Passa elden hela tiden. De som vaktar ska kunna använda släckutrustningen och ha mobiltelefon så att de kan larma 112 om något händer.
 • Placera elden så att inte byggnader, fordon eller växande gröda kan komma till skada.
 • Vattna mycket kring den yta som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor ska lämnas in till kommunens miljöstationer.
 • Elda inte upp allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så
 • hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar.
 • Häll vatten över eller täck askhögen med jord. Kontrollera platsen efter några timmar.
 • Är du osäker ring till räddningstjänsten och be om råd.

Kolla över brandriskprognosen (MSB:s hemsida) innan du eldar.

Mer om brandskydd på Brandskyddsföreningens hemsida