Nu återinförs civilplikten

I dag påbörjar MSB arbetet med att aktivera civilplikten inom räddningstjänstområdet. Detta är inledningen på ett omfattande arbete att tillföra resurser till totalförsvaret.

I dag återinförs civilplikten i Sverige, som togs bort när det civila försvaret avvecklades på 90-talet. Civilplikten är den civila motsvarigheten till värnplikt och ska bidra till att säkerställa att viktiga delar av samhället fungerar vid höjd beredskap eller krig. I ett första steg gäller det räddningstjänsten och elförsörjningsområdet.

För att samhällsviktiga funktioner ska kunna fungera även vid höjd beredskap och ytterst krig krävs det att personalförsörjningen säkerställs. Dagens aktivering är ett viktigt steg mot detta.

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar

Från och med hösten 2024 kommer repetitionsutbildningar, med civilplikt för räddningstjänst, äga rum i MSB:s regi. Även inom elförsörjningsområdet kommer personer med relevant kompetens framöver att kunna skrivas in för civilplikt. Det innebär att personer som har relevant utbildning men som inte arbetar inom dessa sektorer kan komma att skrivas in för civilplikt.

Mer information