Bandvagnar i Åmål hjälpte hemtjänsten

FRG-ledaren Magnus Lindblad är med i ett SVT-inslag som handlar om hur bandvagnar i Åmål hjälpte hemtjänsten.

De senaste dagarna har det kommit uppemot 50 centimeter snö i Dalsland. På grund av detta har hemtjänsten tagit hjälp av bandvagnar för att komma ut till folk på landsbygden i Åmål.

Frivilliga Resursgruppen, FRG, finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas vid en större samhällsstörning. Alla FRG-resurser är utbildade, övade och kvalitetssäkrade genom Sveriges Civilförsvarsförbund.

Inom en FRG finns det en FRG-ansvarig som utses i samråd med kommunen och fungerar som länk mellan kommun och FRG. Hos denna person finns ansvaret att rekrytera, planera och genomföra utbildningar för den frivilliga resursgruppen. Kommunen avgör när FRG ska aktiveras och vilka arbetsuppgifter som ska lösas. Kommunen tecknar avtal med de enskilda resurserna.

 

Vad kan FRG hjälpa till med?

Det finns många olika kriser som vårt samhälle kan utsättas för. Vattenbrist, stora bränder och smittspridning påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och behovet av förstärkningsresurser blir stort. Då är det tryggt att ha en frivillig resursgrupp som är lokalt förankrad och som med kort varsel kan aktiveras för att avlasta kommunerna.

FRG kan bland annat hjälpa till med

  • utrymning
  • informationsspridning
  • hantering av nödvatten

 

Vem kan vara med i en FRG?

Frivilliga Resursgruppen består av personer från olika frivilligorganisationer. De frivilligas olika intresseinriktningar och kunskaper ska utnyttjas så att gruppens gemensamma kompetens och engagemang blir till nytta för hemkommunen. Gruppen kan samverka med trossamfunden. Frivilliga från andra intresseföreningar kan också vara med i en FRG, till exempel medlemmar från Scooterklubben, Off Road-klubben och orienterare. Dock behöver de bli medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Kommunens behov avgör vilken kompetens som ska ingå i FRG.

 

Hur går jag med i en FRG?

Att gå med i en Frivillig Resursgrupp innebär att du grundutbildas för att kunna skriva avtal och finnas tillgänglig för kommunala uppdrag. Den som är FRG-ansvarig i din kommun återkommer till dig med information om bland annat när nästa grundutbildning för FRG-medlemmar genomförs.

Klicka här för att skicka in en intresseanmälan.

 

FRG:s hemsida: https://frivilligaresursgruppen.se/