Civilförsvarsförbundet bemannar unik nationell beredskapsutställning

Under 2022–2024 genomförs en större satsning på en beredskapsutställning för gymnasieungdomar i samarbete mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens försvarshistoriska muséer och Riksantikvarieämbetet.

Vi frivilliga försvarsorganisationer har fått i uppdrag att bemanna utställningen med informatörer under hela utställningsperioden.

Med vår utpekade roll inom totalförsvar och försvarsupplysning ser vi mycket fram emot att bemanna beredskapsutställningen med särskilt utbildade informatörer. Satsningen ger oss möjlighet att nå ut i alla Sveriges län och möta en viktig och prioriterad målgrupp.

Vårt uppdrag är att bistå utställningsprojektet med rekrytering, utbildning och bemanning. Målsättningen är att öka gymnasieungdomars kunskap om samt förståelse och beredskap inför kriser och ytterst krig. Vi hoppas också att vår medverkan skapar intresse för ett engagemang inom en frivillig försvarsorganisation.

I referensgruppen för bemanningsprojektet ingår följande organisationer:

  • Civilförsvarsförbundet
  • Sveriges Bilkårers riksförbund
  • Frivilliga Automobilkårens riksförbund
  • Svenska Blå stjärnan
  • Riksförbundet Sveriges Lottakårer
  • Svenska Skyttesportsförbundet

Turnén pågår för fullt och just nu söker vi medlemmar som vill anmäla sitt intresse till uppdraget som informatör. Vi eftersträvar att stimulera lokalt engagemang genom att rekrytera på platserna dit utställningen kommer.

Rädd eller beredd? En livsviktig utställning

Är du medlem i en frivillig försvarsorganisation, har intresse för totalförsvarsfrågor och vill möta unga i ämnet krisberedskap och totalförsvar?
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som informatör i ett samarbete med MSB när en beredskapsutställning ska turnera runt i landet.

Under 2024 kommer utställningen ”Rädd eller beredd- en livsviktig utställning” att besöka utvalda gymnasieskolor i varje region runt om i landet.  Syftet är att öka kunskapen om Sveriges och individens beredskap vid kris och krig. Vi frivilliga försvarsorganisationer har en särskild roll inom försvarsupplysning och har därför fått i uppdrag att bemanna utställningen med informatörer.

Turnén är igång för fullt och nu rör den sig söderut i landet och om allt går bra utökas den med en till utställningsmodul. Därför behöver vi rekrytera fler informatörer.

Vi söker dig som vill medverka i en unik satsning och möta en yngre målgrupp. Vi kommer att prioritera sökande i åldersgruppen 20–40 år. Din uppgift är att möta gymnasieungdomarna, fånga upp deras reaktioner samt stimulera till diskussion om totalförsvaret och den egna beredskapen. Vi ser därför gärna att du har ett intresse av detta innehåll, gillar att samtala och engagerar människor samt är en professionell företrädare för uppdragsgivaren. Medlemskap inom en frivillig försvarsorganisation är ett krav.

Du ska kunna medverka på en utbildning 16-17e mars i Karlstad. Dessutom ska du ha möjlighet att arbeta minst 3-5 dagar under olika tillfällen 2024-2025. Arbetet sker på dagtid varpå det är en fördel om du har ett flexibelt arbete eller kanske studerar. Utvalda informatörer får utbildning samt ersättning för sin medverkan både vid utbildning och dagarna du arbetar som informatör.

Låter det här som något för dig? Du som är medlem i en frivillig försvarsorganisation – skicka in din intresseanmälan direkt, sista ansökningsdag är 31a januari 2024. I februari lämnas besked om du blivit antagen. Är du inte medlem i någon frivillig försvarsorganisation men vill bli det? Läs mer på frivilligutbildning.se.

Det går bra att söka även efter sista januari. Då kan vi dock inte garantera att du hinner vara med i denna uttagning.  Vi kommer eventuellt ha behov av fler informatörer och då uppskattar vi att du redan nu söker.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta vår projektledare Tina Nordén, tina.norden@civil.se

Länk till ansökningsformulär