Förbundsstämman 2023 är genomförd

Civilförsvarsförbundets förbundsstämma 2023 ägde rum den 14–15 oktober på Gustaf Fröding i Karlstad. Anna-Maria ”Ammi” Axelsson omvaldes till förbundsordförande. Till ny 1:e vice ordförande valdes Robert Erlandsson. Patrik Svensson omvaldes till 2:a vice ordförande. Övriga ledamöter är Kent Ögren (nyval, tidigare ersättare), Gabriella Andersson, Anders Karlsson, Nils-Folke Ericsson, Freddy Jönsson Hanberg (nyval) och Fredrik Näslund (nyval, tidigare ersättare). Tommy Sjöberg och Jeanette Widen (nyval) valdes till ersättare.

Vi har haft inbjudna gäster och talare, däribland vår försvarsminister Pål Jonsson som beskrev det allvarliga omvärldsläget och underströk medlemmarnas viktiga engagemang i vårt totalförsvar. Under stämman har vi också haft diskussionsrum, där alla fick möjlighet att komma till tals med idéer och förslag.

Stort tack till alla inblandade för två härliga dagar och givande diskussioner!

Jag är otroligt tacksam för att jag fått förtroendet att fortsätta leda förbundet ytterligare en mandatperiod. Vilken stämma! Så fina diskussioner! Vilket engagemang och vilken framåtanda! Jag tacka min tidigare styrelse för det otroligt fina jobb som gjorde det här möjligt. Det skulle också varit omöjligt utan vår hängivna personal. Tack också till distriktet Värmland som utförde ett utmärkt jobb som funktionärer. Ser nu verkligen fram emot att, tillsammans med vår nyvalda styrelse, få jobba vidare med allt som stämman nu gett oss i uppdrag att jobba med. Det och alla andra utmaningar som vi står inför i denna oroliga tid. Nu kör vi så det ryker! Och ryker det inte, så kör vi ändå!

Ammi Axelsson

Bilder