Beredskapsforum

Förbundsordförande Anna-Maria Axelsson deltog för Civilförsvarsförbundet på senaste Beredskapsforum.