Firande av Armén 500 år

Lördagen den 27 maj genomför Armén sitt 500-årsfirande på Gärdet i Stockholm.

Evenemanget kommer att vara gratis att besöka och det väntas komma många besökare. Fallskärmshoppning, stridsfordonsuppvisning och historisk fanparad är bara några exempel på vad dagen kommer att innehålla.

Dagen inleds klockan 10:00 med kanonsalut och invigningstal, och avslutas med Arméns stora tapto klockan 19:15.