Radiosänt mobiliseringsmeddelande i samband med Aurora 23

Idag kommer ett meddelande om mobilisering inför krig att sändas i Sveriges Radio P4 i samband med den militära övningen Aurora 23.

Mellan den 17 april och 11 maj genomförs Aurora 23, den största svenska militärövningen sedan kalla kriget. Idag inleds en ny fas i övningen, där kriget kommer till Sverige. För att öva åtgärder vid mobilisering på ett verklighetstroget sätt kommer den nya övningsfasen att inledas med ett radiosänt mobiliseringsmeddelande. Det är första gången ett mobiliseringsmeddelande sänds via radio inför en övning i modern tid.

Meddelandet kommer att sändas via Sveriges Radio P4 över hela landet, ungefär som ett meddelande från Trafikredaktionen. Meddelandet ska sändas två gånger under måndagsmorgonen i samband med trafikrapporten, rapporterar Sveriges Radio P4.

Vid en verklig allmän mobilisering sprids informationen dessutom via beredskapslarm, tv och brevinkallelser, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Mobiliseringsmeddelandet

Meddelandet som sänds i Sveriges radio kommer att låta ungefär såhär:

Detta meddelande är en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23. Idag den 24 april, inleds Aurora 23. Du som har fått en inkallelse till krigsförbandsövning (KFÖ) med start den 24 april, ska nu så snart som möjligt inställa dig på den plats som anges i inkallelseordern. Din inkallelseorder gäller, detta är en komplettering. Har du en inkallelseorder med ett annat datum för inryckning, ska du inställa dig den dag som står på inkallelsen. Aurora 23 är en övning och ordern om inställelse gäller endast dig som tidigare har fått en skriftlig inkallelseorder.

Mobiliseringsmeddelandet