Aurora 23

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 genomförs den militära övningen Aurora 23. Syftet med övningen är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Övningen är den största svenska militärövningen sedan kalla kriget. Totalt kommer omkring 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militära enheter från ytterligare 14 länder att delta. Scenariot är att Sverige angrips av en främmande krigsmakt måndagen den 24 april. På förmiddagen kommer ett mobiliseringsmeddelande att sändas ut i via Sveriges Radio P4 över hela landet.

Aurora 23 kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningen kommer att synas över hela landet, men det är framför allt i södra Sverige och på Gotland som den kommer att märkas. Syftet med Aurora 23 är att höja förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.