Reportage om Beredskapsutställningen

Här är ett reportage från SVT om utställningsbygget.

Beredskapsutställningen Rädd eller beredd är ett samarbete mellan tre myndigheter: Statens försvarshistoriska museer, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rädd eller beredd är en interaktiv och upplevelsebaserad vandringsutställning i form av en container, som kommer att stå vid olika gymnasieskolor från och med hösten 2022 till januari 2025.