Hundratals frivilliga utbildas för att stödja vårdens krisberedskap

Region Stockholm har, som första region i Sverige, tecknat avtal med Civilförsvarsförbundet om att utbilda en frivillig resursgrupp som ska kallas in vid en eventuell kris.

I ett första steg kommer vi att utbilda 300 frivilliga. De ska till exempel kunna transportera vatten, vägleda patienter och andra praktiska insatser som underlättar för regionen att kunna fortsätta bedriva den samhällsviktiga vården. Målbilden är att varje sjukhus ska ha en frivillig resursgrupp.

För att gå med i en frivillig resursgrupp (FRG) behöver du vara mellan 16-70 år och vara medlem i en frivilligorganisation. Frivilliga från andra intresseföreningar kan också vara med, till exempel orienterare. Alla går en grundutbildning på 36 timmar samt en regionutbildning för att kunna utföra uppdragen korrekt som beställaren önskar. I detta fall är det Locum AB som sköter om alla de 21 sjukhus som finns i Region Stockholm. MSB bekostar den lokala FRG-grundutbildningen genom uppdragsmedel till Civilförsvarsförbundet.