Nationell totalförsvarsdag 18 juni i Malmö

Lördagen den 18 juni 2022 arrangeras en Nationell totalförsvarsdag av Försvarsmakten och MSB, tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad. Carina Wiro, Civilförsvarsförbundets Nationella samordnare för krisberedskap, är på plats.

Under dagen kommer allmänheten kunna lära sig mer om det svenska totalförsvaret, prova på olika aktiviteter och ta del av uppvisningar. Allmänheten kommer även att träffa myndigheter och frivilligorganisationer och få spännande möjligheter att engagera sig för att vara med och bidra.

Syftet med dagen är att

  • öka allmänhetens kunskap om totalförsvaret
  • visa hur samhället förbereds för olika typer av kriser och hot
  • informera om hur alla i Sverige har en viktig roll att bidra i försvaret av Sverige

Evenemanget äger rum på Stortorget, Posthusplatsen, Nyhamnen och Hullkajen i Malmö. Dagen drar igång klockan 10 på förmiddagen och avrundas vid 22. Carina Wiro kommer att jobba i det gemensamma FOS-tältet på Stortorget samt i MSB:s tält.

Bilder

Här kommer det fyllas på med bilder under lördagen!

Mer information