Vi medverkar i SVT:s serie Samhällskollaps

Hur reagerar, fungerar och agerar Sverige vid kris? Det är de centrala frågorna i SVT:s nya programserie Samhällskollaps. Civilförsvarsförbundet medverkar i tre avsnitt.

I programmet testar programledarna Felix Herngren och Camilla Kvartoft Sveriges krisberedskap. Sveriges centrala beslutsfattare ställs inför att hantera sex olika typer av samhällskriser som simuleras i programmet. Civilförsvarsförbundet deltar i tre avsnitt. Vi informerar om vad vi är redo att utföra om en kris inträffar på hela hotskalan.

Vår generalsekreterare Tomas Warberg medverkade i avsnitt 3, ”Simulering orkan”. Carina Wiro, nationell samordnare för krisberedskap på Civilförsvarsförbundet, medverkade i avsnitt 4, ”Simulering invasion”.

Nästa onsdag ser ni även Tomas i avsnitt 6, ”Simulering solstorm”. Det är det sista avsnittet i serien. Du kan se tidigare avsnitt på SvtPlay.

Galleri