Vi får utmärkelsen Årets initiativ

Civilförsvarsförbundet har tillsammans med Synskadades Riksförbund tilldelats utmärkelsen Årets initiativ för social innovation för att vi gemensamt, och i samverkan med studieförbundet ABF, utbildar synskadade till instruktörer! Detta har möjliggjorts med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Genom att delaktiggöra och särskilt rikta in oss mot synskadade i utbildningsverksamheten har vi gemensamt satt ljus på en central samhällsfråga: vikten av funktionshindrades delaktighet i vitala samhällsfunktioner.

– Vi är otroligt stolta över utmärkelsen. På det här sättet möjliggör vi för samtliga i vårt samhälle att kunna utbilda sig till instruktörer och bryta utanförskapet som i många fall finns. Vi vill rikta ett stort tack till Synskadades Riksförbund och ABF för att vi tillsammans kan säkerställa att den här utbildningen kommer att fortgå i många, många år framöver, säger Tomas Warberg, generalsekreterare på Civilförsvarsförbundet.

Läs pressmeddelandet här: