Vi nomineras till utmärkelsen Årets initiativ för social innovation

Civilförsvarsförbundet är, tillsammans med Synskadades Riksförbund, nominerade till utmärkelsen Årets initiativ för social innovation. Det är en utmärkelse som kommer delas ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

Vi och Synskadades Riksförbund nomineras för vårt initiativ att utbilda synskadade till instruktörer. Genom att delaktiggöra och särskilt rikta in oss mot synskadade i utbildningsverksamheten har vi gemensamt satt ljus på en central samhällsfråga: vikten av funktionshindrades delaktighet i vitala samhällsfunktioner.

Utmärkelsen kommer delas ut av intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning den 10 december.

Läs pressmeddelandet här: