Besök hos Plikt- och prövningsverket

I fredags besökte Förbundsordförande Georgios Kontorinis och Generalsekreterare Tomas Warberg Plikt- och prövningsverket i Karlstad. Ett efterlängtat besök som skjutits upp flera gånger på grund av pandemin. Vi fick ett mycket fint mottagande av Generaldirektören Christina Malm med personal som gav oss en rundvandring i deras nya lokaler. De presenterade sin verksamhet och gav oss en fördjupning i prövningsprocessen, som handlar om att få fram den bäst lämpade till en grundutbildning med värnplikt.

Vi fick också möjligheten att berätta om vår fina historia och de stora uppdrag vi genomfört, inte minst under 2020 med vårt samordningsansvar med Frivilliga resursgrupperna (FRG) som stöd till samhällets kommuner och regioner med bland annat handlingshjälp.

Vi framförde även en önskan om fortsatt samarbete, med möjligheten att kunna informera de ungdomar som av någon anledning inte går vidare i antagningsprocessen att de faktiskt kan engagera sig inom någon av de 18 Frivilligorganisationer som finns. Här kan ungdomarna verkligen komma till nytta för samhället och vårt nya totalförsvar som vi gemensamt bygger upp för fullt.

Vi är mycket nöjda med vårt besök hos Plikt- och prövningsverket och önskar fortsatt lycka till med ert viktiga arbete!