H.M. Konung Carl XVI Gustaf invigde del av Sörmlandsleden

Fredagen den 8 oktober närvarade H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia vid invigningen av en tillgänglighetsanpassad slinga på Sörmlandsleden. Civilförsvarsförbundet Flen var på plats med hjärtstartare och viss sjukvårdsutrustning.

Den tillgänglighetsanpassade slingan invigdes redan 2003, men nu återinvigdes den efter ett omfattande renoveringsarbete där bland annat alla spänger bytts ut.

I samband med invigningen höll Kungen ett tal där han bland annat sa:

Det är leder mitt i naturen, som är åtkomliga för många. Men – det har de inte blivit av sig själva. Utan det har skett genom att ideella krafter har engagerat sig i Sörmlandsleden under snart ett halvt sekel.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf