Reportage om Anette Staaf i Mölndals-Posten

Mölndals-Posten har gjort ett reportage om hur Anette Staaf, ordförande i Mölndals civilförsvarsförbund, har förberett sig inför en krissituation.

I reportaget berättar Anette att hon är en prepper och att hon både har en krislåda och en ryggsäck med bland annat gasolkök, verktyg och värmeljus. Vid en kris skulle hon klara sig hemma i någon månad. Hon har dessutom ett hemligt gömställe i skogen som hon skulle kunna ta sig till om det skulle behövas.

Läs reportaget här.