Jan Cedmark, ledamot i Sveriges Civilförsvarsförbund, har hastigt gått bort

Jan hade en rad ledande positioner inom Civilförsvarsförbundet under flera år: han var medlem i förbundets centrala styrelse, ordförande i distriktsstyrelsen Västra Götaland och mentor åt flera lokala föreningar.

Under sin tid hos oss utvecklade och genomförde Jan flera socialt präglade insatser för utrikesfödda ungdomar i några utsatta områden i Göteborgs kommun. Hans förmåga att tänka nytt bidrog till en modernisering av förbundets roll inom samhällets beredskap.

Jan har tjänat riket väl genom flera års gärningar av stor samhällsbetydelse. Ett fint dagsverke är slut, men vi kommer minnas Jan och det engagemang han visade oss andra. Våra tankar går till hans familj och anhöriga.