En intervju i Gröna Affärer nr 4/2020, av Lisbeth Rauden

Sven Lindgren var ordförande i Hushållningssällskapens förbund och Civilförsvarsförbundet. Den länken vill gärna Georgios Kontorinis, ordförande i Civilförsvarsförbundet sedan lite mer än ett år tillbaka återskapa.

– Vi har en intressegemenskap och vi kan driva våra gemensamma frågor mot beslutsfattare och politiker, säger han.

Han har en spännande historia, ett brett spektrum av erfarenheter
och en stark passion för ideellt arbete och svenskt föreningsliv.
Uppdraget som förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet har
Georgios Kontorinis sedan hösten 2019.
Kontakt med förbundet fick han när det var en
temadag i Hagaparken 1997 där en mängd
olika föreningar ställde ut
– Jag såg symbolerna med vingar och kronor och
tänkte: Det här verkar intressant och började med
prata med representanterna på plats, berättar han.

Nyfikenheten för emblemen förklarades delvis av att
han varit yrkesmilitär i Grekland och det fanns en viss
igenkänning i symbolerna. Snart var han medlem och
gick kurserna som alla medlemmar
gör.
– Jag kände mig mycket välkommen, säger han
leende.
Att bli medlem i Civilförsvarsförbundet gjorde
honom snabbt rotad i Sverige.
– Det var en enorm möjlighet till att lära känna
Sverige, jag blev också som alla medlemmar tilldelad ett
hemskyddsområde, där jag skulle hjälpa till om något
skulle hända. Jag fick lära mig skydda mig själv och
hur man skyddar andra och hur man kan hjälpa andra.
Hans passion och tilltro till ideellt arbetet och frivilliga
organisationer är okuvligt:
– Det är fantastiskt att se vad människor kan skapa
tillsammans utifrån sitt engagemang, förklarar han
med begeistrad blick.
Det blev en relativt lugn start på ordförandeposten
hösten 2019. Men sen. Mars månad. Pandemin.
Som en viktig kugge i samhället på riks- och lokalnivå
har förbundet klivit fram. Medlemmar kallades in
för att hjälpa personer i karantän att få hjälp med matleveranser
och att få hem medicin. En viktig uppgift
var och är att förstärka kommunernas telefoncentraler.
Ta emot svenskar på Arlanda som hämtades hem
via UD var ett annat. Där var uppgiften att förmedla
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring
Covid19.
Med krisen väcktes också det allmänna och mediala
intresset för Civilförsvarsförbundet och dess verksamhet.
Medlemmar har strömmat till. Jämfört med 2017
har antalet nya personer som vill gå med fördubblats.
Vid flera tillfällen har förbundets representanter
medverkar vid de presskonferenser som Smittskyddsinstitutet,
Myndighetens för samhällsskydd och
beredskap, Socialstyrelsen med flera genomför för att
ge aktuell information till allmänhet och medierna.
– Utbildningen är grunden, vi arbetar ideellt men är
professionella, framhåller han. Vi är en förlängning
framför allt till MSB. Vi ingår i Frivilliga resursgruppen,
FRG, som förstärker kommuners krishantering
vid samhällsstörningar där bland andra Försvarsutbildarna,
Röda Korset, Sjövärnskåren, Lottakåren
med flera ingår.
Migrationsvågen 2017 var också en krissituation
där förbundet ryckte in. De stora bränderna 2018 har
också varit tillfällen då Civilförsvarsförbundet har
spelat en viktig roll.
I dag finns Civilförsvarsförbundet företrätt i nästan
alla Sveriges kommuner, med vilka de upprättar avtal.
Dock inte överallt. De strävar man dock att ändra på
genom att skicka brev till kommunerna och erbjuda
sitt stöd och sina resurser. Det märks att han inte är
nöjd med det förhållandet. Han vill också se fler medlemmar
och fler lokala föreningar samt förstärkning av
befintliga lokala föreningar och distrikt. Förteckningen
med över 14 000 personer gör organisationen till en av
Sveriges största ideella sammanslutning. På väg in som
medlem är också en av vårt lands mest kända och
relativt unga klimataktivist som nyligen slog en signal
och frågade hur hen kunde bidra. Hen kommer förhoppningsvis
inom kort att delta i de obligatoriska kurserna.
Föryngring och rekrytering av unga är en av
prioriteringarna.
Civilförsvarsförbundet bildades i mellankrigstid.
Främst handlade då om att utbilda medborgarna i landet
att använda gasmasker, veta hur man skyddar
sig mot luftangrepp. Nu är hoten annorlunda.
– Pandemier, terrorattacker, klimathot, vattenbrist,
översvämningar, skogsbränder, elavbrott. Men också
cyberkrig och informationskrig måste vi rusta oss för
samt att ha en trygg energiförsörjning.
En viktig målsättning som Georgios Kontorinis satt
upp är att öka samverkan med andra organisationer
och bygga broar. Den naturliga kopplingen som fanns
då Sven Lindgren var ordförande både i Civilförsvarsförbundet
och Hushållningssällskapens Förbund vill han gärna
återskapa:
– Vi har mycket att lära av varandra. Det kan bli
win-win-win förhållande, för oss, för er och för samhället.
Vi har en intressegemenskap och vi kan driva
våra gemensamma frågor mot beslutsfattare och
politiker. Livsmedelsförsörjning är ett självklart område
där vi kan jobba tillsammans. Det faktum att både
Hushållningssällskapet och vi finns över hela landet är
en enorm styrka.
– Vi välkomnar alla intresserade att bli
medlemmar och ta del av våra kurser och lära sig att
skydda sig själv och andra och förstärka våra lokalavdelningar.
Man kan kontakta oss lokalt eller centralt.
CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET
Medlemmar: 14 127
Andel män: 58 procent
Andel kvinnor: 42 procent
Föreningar: 178
Distrikt: 21
Instruktörer: ca 176
Anställda: 6