Du behövs – fler frivilliga

Just nu pågår en digital rekryteringskampanj för alla oss arton frivilliga försvarsorganisationer.

Uppdraget kommer från FOS, frivilligorganisationernas samarbetskommitté och kampanjen har arbetats fram av Försvarsutbildarna.
Syftet med annonserna är att öka antalet medlemmar i allas våra organisationer och att stärka oss som redan är delaktiga.

Annonseringarna pågår en vecka i taget, vid fyra tillfällen på Facebook och på Instagram veckorna 38-51. Hjälp gärna till att uppmärksamma och dela annonserna!

 

Läs mer på www.frivilligutbildning.se