Stort engagemang i Kalix

Hon är beredskapssamordnare med samordningsansvar för civilt försvar, Frivilliga resursgruppen, krisberedskap och krissamverkansråd i Kalix kommun. Hon har varit beredskapssamordnare i sjutton år och är dessutom FRG-ansvarig i Kalix.

Agneta Lipkin resonerar gärna kring beredskap ur två synvinklar. Kommunens och de frivilligas.

Kalix har idag närmare 16 000 invånare och en FRG som är väldigt aktiv. Utmaningarna är många; stora geografiska avstånd och stora skogar. Kommunens FRG har varit behjälplig i ett par större bussolyckor under åren, men även med skogsbränder, flyktingmottagande, avspärrningar och evakueringar. Dessutom har man upprättat kriscenter.

– Som beredskapssamordnare i kommunen märkte jag tidigt att samhällets resurser som regel inte räcker till under en kris. Då behövs det frivilligkrafter. Och poängen med en FRG är att de är organiserade och en struktur. Det betyder att FRG-resurserna är kvalitetssäkrade, kompetenta, utbildade och framförallt uppdaterade. Självfallet behövs även de spontanfrivilliga. Men det tar lite längre tid innan de är redo att gå igång.

Hon berättar att Kalix grundade sin FRG efter tsunamin 2004. Från kommunens sida märkte man då att det fanns ett stort behov av information.

agneta-kalix-privat-bild

– Och folk stod i kö för att anmäla sig som frivilliga, vi hade inte möjlighet att ta emot alla. Men det var många som ville prata om det otäcka som hänt i Thailand, även om inte alla var direkt berörda.

De skapade en fysisk informationspunkt som blev mycket uppskattad och kommundirektören var imponerad.

– Det blev en bra start för FRG i Kalix och redan där och då bäddades för ett gott framtida samarbete mellan FRG och kommunen.

Agneta tror att orsaken till att det är så mycket aktivitet är att man från början haft inställningen att vi behöver hjälpas åt. Det finns inte så mycket folk i dessa trakter. Dessutom så känner alla varandra i en liten kommun och särskilt inom FRG där man träffas regelbundet för att uppdatera sig.

– Det blir en lite mer slimmad verksamhet i mindre kommuner. Det gör oss sårbara. Under exempelvis en större skogsbrand behöver vi mycket folk.

FRG-uppdraget just nu under corona-pandemin är telefontjänst hos kommunen och samordning av spontanfrivilliga. Vi tar emot beställningar, lämnar information, utför apoteksärenden och plockar ihop varor
i butik till invånare i riskgrupper.

– Men vi har bara hört om ett enda nytt coronafall under de senaste tio veckorna, så det blir färre och färre som ringer till oss. Men många har blivit väldigt ensamma under pandemin. Och mot ensamheten bidrar FRG-resurserna också med värdefulla insatser.