FRG-resurser allt viktigare för kommunerna

Idag har 145 av landets 290 kommuner en FRG, och fler är på gång.

Ett pilotprojekt med MSB och SCF vid spakarna, där syftet var att underlätta för kommuner att organisera en FRG, startades nyligen i Skinnskatteberg i Västmanlands län. När kommunen skulle starta upp sin FRG använde de en skriftlig handledning som arbetats fram under sommaren, ”Att starta FRG – en lathund”. Den har tagits fram av SCF och är tänkt att användas som stöd både före, under och efter starten av en FRG. Handledningen är uppdelad i tre steg: att starta, att aktivera och att upprätthålla FRG och kommer att ingå som en del i MSB:s vägledning om samverkan med frivilligorganisationer i kris. I Skinnskatteberg där handledningen nu används kommer den med spänning att utvärderas i hur den har fungerat i arbetet med att sätta upp en FRG.

SCF:s generalsekreterare Tomas Warberg är hoppfull inför denna satsning på frivilligresurserna och ser framemot att fler kommuner startar FRG.tomas-warberg-2019

-Jag hoppas att denna lathund blir en nytändning för de kommuner som redan har en FRG men som inte är aktiv. Men framförallt tror jag att de kommuner som startar sin frivilliga resursgrupp med hjälp av denna handledning ska bli en vägvisare för resten av landet.

Han poängterar också att de försöker vara tydliga när de berättar för kommunerna att resurserna inom FRG är såväl utbildade som tränade och kvalitetssäkrade. Inte minst angeläget är det att kommunen släpper in FRG redan i början av en händelse och ger dem information och inblick från start. Då blir arbetet så mycket bättre för alla parter.

Det enkla budskapet han vill ska genomsyra handledningen är ”kontakta oss så ger vi allt stöd som behövs.”

– Jag märker att vår handledning i hur man startar en FRG redan har fått så stort fokus och jag hoppas nu att kommunerna uppskattar den.

 

Beredskapssamordnare i Skinnskattebergs kommun David Lugnet är mycket medveten om behovet av extrapersonal att kunna ta till vid extraordinära händelser och berättar att man ser fram mot att äntligen komma igång med FRG-arbetet.

– Jag och mina  kollegor har kikat på grannkommuner och blivit inspirerade. I Hallstahammar har jag noterat att de kunnat ge stöd till riskgrupper med att handla mat och mediciner och andra viktiga uppdrag.

Skinnskatteberg som är en liten kommun med 4367 invånare har historiskt ofta samarbetat med andra kommuner. David Lugnet tror definitivt att kompetenserna finns även här i kommunen och fördelarna är många med en lokalt förankrad FRG som kan sin omgivning.

Han ser framför sig att man ska kunna bygga upp mötespunkter. Om nätförsörjningen exempelvis slås ut, ska det kunna finnas personal med det digitala radiokommunikationssystemet, Rakel.david-lugnet-skinnskatteberg

David Lugnets funderingar rör sig mycket kring hur man ska kunna hitta de kompetenser man tror behövs.

– Min stora förhoppning  är att alla olika sorters människor blir intresserade av att gå med. Vi behöver många funktioner som till exempel tolkar, chaufförer, ledningsfunktioner och stabsassistenter. Och allt det finns ofta inom en FRG.

Men David Lugnet är egentligen inte orolig. Han tror det finns gott om personer ute i kommunen som vill hjälpa till, att vi människor faktiskt drivs av viljan att jobba tillsammans för att lösa problem.

– FRG har en struktur som är dokumenterad. och jag tror denna handledning kan vara ett bra stöd under en uppstart.

 

 

 

 

FRG-ansvarige i Surahammar, Christian Lindell, är en av de delaktiga i framtagningen av   handledningen. Han finns med som stöd nu när grannkommunen Skinnskatteberg ska starta sin egen FRG.christian-lindell-frgvast

– En stor fråga för många beslutsfattare är avtals- och lönefrågor. Men det finns också funderingar över hur mycket tid tjänstemännen på kommunen behöver avsätta.

Christian Lindell är tydlig med att den FRG-ansvarige i stort sett är självgående och den drivande i FRG:s arbete. När de fått ett uppdrag av kommunen och anvisning om när FRG ska aktiveras och vad som ska göras kan kommunen ofta delegera mer än man tror till sin FRG, säger Christian Lindell.

 

 

 

 

Förkortningar:

FRG Frivilliga resursgruppen

MSB Myndigheten för samhällskydd och beredskap

SCF Sveriges civilförsvarsförbund