Regeringen satsar stort på det civila försvaret

Regeringen satsar stort för att bygga upp det civila försvaret. Tomas Warberg, generalsekreterare för Sveriges Civilförsvarsförbund intervjuades  i TV4 Nyheter som visades den 17 september.

Idag kom regeringens förslag till budget 2021-2025 med en stor satsning på det civila försvaret. Ambitionen är att återuppbygga och stärka förmågan att förebygga och hantera svåra påfrestningar i samhället.

Regeringen vill satsa 1 miljard kronor under 2021 och ytterligare stora summor de kommande åren, inom flera samhällsområden. Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund säger till TV4 att samhället alltid ska stå redo att fungera oavsett händelser och att det är viktigt att samordna alla aktörer, såväl myndigheter som civila aktörer.

Under corona-pandemin har en stor sårbarhet i krisberedskapen visat sig och det är uppenbart att beredskapen behöver förstärkas för framtiden.

Tomas Warberg, generalsekreterare för Sveriges Civilförsvarsförbund säger:

– De 18 frivilliga försvarsorganisationerna med sammanlagt cirka 400 000 frivilliga resurser är en stor tillgång som förstärkning ute i kommunerna. Med mer resurser har vi möjlighet att stärka upp beredskapen.

 

Regeringens pressmeddelande
Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se